• Turkmen
  • Русский
"Aşgabatýylylyk" tresti

 

 

 

 

 

Aşgabat şäher häkimligi  ashgabat.gov​.tm 

Aşgabatýylylyk” tresti Aşgabat şäher häkiminiň 1995-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çykaran №1188 belgili kararyň we Aşgabat şäher häkimliginiň Kommunal hojalyk birleşiginiň 1995-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda çykaran №148 belgili buýrugyň esasynda döredildi

“Aşgabatýylylyk” trestiniň hukuk salgysy – Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, 2060/10 (Gurban Durdy) köçesi, 3 jaýy.

Syýasat we ykdysadyýet

25.09.2023

Şu gün paýtagtymyzda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk...

Medeniýet we Bilim

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-na amala aşyrýan saparynyň çäginde

Şu gün Mary welaýatynyň edara ediş merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme

Şu ýylyň mart aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli

06.04.2023ý.