"Aşgabatýylylyk" tresti

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplary maldarçylykda başarnyklaryny ýokarlandyrýarlar

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň biologiýa we oba hojalygy ugurlarynyň talyplary üçin oba hojalyk mallaryny iýmitlendirmek kadalarynyň häzirki zaman ulgamy barada onlaýn umumy sapaklary guraldy.

Hyzmatdaş ýokary okuw mekdebi W.N.Tatişew adyndaky Astrahan döwlet uniwersitetiniň bu okuwy oba hojalyk mallaryny kada boýunça iýmitlendirmek we iýmit önümleriniň ugurlary bilen tanyşdyrýar, şeýle hem gara mallary, dowarlary, oba hojalyk guşlaryny iýmitlendirmegiň aýratynlyklaryny beýan edýär.

Sapaklaryň onlaýn görnüşi türkmen uniwersitetiniň mugallymlaryna we talyplaryna lektordan – weterinariýa kafedrasynyň professory, biologiýa ylymlarynyň doktory, dosent Aleksandr Lozowskä häzirki zaman weterinariýa bilen baglanyşykly wajyp sowallary berip, dialoga işjeň gatnaşmagyna mümkinçilik berýär.

Bilelikdäki sapaklar maldarçylykda öndürijiligi ýokarlandyrmaga, mallary kada boýunça iýmitlendirmekde bilimdir başarnygy ösdürmäge gönükdirilendir.

pen-icon

Swetlana Çirsowa